เริ่มสร้างตัวอักษรกราฟฟิก แบบง่าย ดังต่อไปนี้... 

1.  เปิดโปรแกรม  Adobe Photoshop    คลิก File-------> new

                                                           
 

2.  กำหนดขนาดของพื้นที่ในการทำงาน และค่าอื่นๆดังรูป  (ค่าเหล่านี้ปรับได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน)

                                                           
 

3.  จะได้พื้นที่ทำงานดังนี้    

                                                                                                                            

4.  กำหนดรูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรที่จะพิมพ์
 

                                                                      

 

5.  พิมพ์ข้อความ     

                                                                                                                       

 
6.  ใช้เครื่องมือ        ลากจัดตำแหน่งให้เหมาะสม
7.  จัดรูปแบบอักษรตามต้องการ  

                                                             


                                                                 
                                  

 8.  ที่ พาเลท เลเยอร์ จะปรากฏ ตัวอักษรที่พิมพ์  หลังจากนั้น  คลิก Effect 


                                                             

9.  จากข้อ 8  เมื่อ คลิก Effect แล้ว  จะปรากฏหน้าต่าง  ตั้งค่าตามรูป   แล้วคลิก Ok

                                                                                                
                                                                                                                          

10.  ทดลองทำเหมือน  ข้อ 9  แต่เปลี่ยน  Style
                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             

 
 

11.  คลิก File……….. save  as   เลือก Save as  type  เป็น .psd  จะได้ไฟล์ ที่สามารถนำมาแก้ไขได้


12.    คลิก File………… save  as   เลือก Save as  type  เป็น .gif  เพื่อนำไปใช้งาน


                                                    


หมายเหตุ
   นักเรียนต้องฝึกฝนและลองเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลายๆแบบแล้วสังเกตเลือกแบบที่สวยและ
                            ต้องการแต่ละแบบสามารถตั้งค่าผสมกันได้ โดยคลิกเลือกในช่องเล็กๆหน้าคำสั่ง

 


                                                     


จบแล้วไปทดลองใช้งานกันเลย
         กลับหน้าแรก