ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าชมเว็บ
ไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์" 

การออกแบบและเทคโนโลยี

 

  เรื่องของ Internet 

  โครงสร้างระบบเครือข่าย   
  คำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต  
  ประวัติอินเทอร์เน็ต

  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

   เทคนิคการสืบค้นข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  สร้างตัวอักษรสวยๆด้วย Photoshop   

 

 เว็บไซต์ รวม Host ฟรี 
  รวมเว็บไซต์ ฟรีสมุดเยี่ยม.  

 รวมเว็บไซต์ สร้างเว็บบอร์ดฟรี

  ฟรีเว็บบอร์ด

  รวมภาพเคลื่อนไหวและการ์ตูน
  รวมของฟรีตกแต่งเว็บเพจ
  รวมเว็บไซต์แจกฟรีของตกแต่งเว็บเพจ
  

ค ขวัญ