วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

สาระการเรียนรู้ : 

             
1. โครงสร้างภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML)

             
          1.1  ความหมายและลักษณะของ ภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML)            
                            1.2. โครงสร้างพื้นฐาน ภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML)
                            1.3. คำสั่งพื้นฐาน ของ ภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML)

                           

          
   2.  แต่งเพจสวยด้วยรูปภาพ

            
              2.1  ใส่ภาพพื้นหลัง
                              2.2  แทรกภาพในเพจ

                        2.
3  การเขียนคอมเมนท์

                   

            
3. การเชื่อมโยงเอกสารในเว็บไซต์ (hyperlink)

            
            3.1  การเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกัน
                            3.2  การเชื่อมโยงในเว็บไซต์เดียวกัน
                            3.3  เชื่อมโยงต่างเว็บไซต์

                   

     4.  การสร้างตารางในเว็บเพจ

            
            4.1  แท็กต่างๆในการสร้างตาราง
                            4.2 
แอตทริบิวต์ของแท็ก TABLE และแต่ละส่วนของตาราง
                            4.3  การกำหนดตำแหน่งของตารางบนจอภาพ

                   

     5.  สร้างเว็บสวยด้วยมือเรา

                 5.1  การออกแบบสร้างเว็บเพจ
                   
         5.2  เทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ในการตกแต่งเว็บเพ

                            

 


                                      

     


กลับหน้าแรก


 


 
 

 

 

 

ค ขวัญ