หน้าตาของ Internet Explorer 

    IE หรือ Internet Explorer เป็น Browser ซึ่งผลิตโดยบริษัท Microsoft ซึ่งมีมาให้พร้อมกับ Microsoft Windows ตั้งแต่ Windows 98 ขึ้นไป โดยที่หากเป็น Windows98 ก็จะเป็น IE4.0 , Windows98 SE ก็จะเป็น IE5.0 , Windows Me ก็จะเป็น IE5.5 , สุดท้ายถ้าเป็น Windows XP ก็จะเป็น IE6.0 ดังนั้น หน้าตาของเครื่องมืออาจต่างกันไปแต่การทำงานเหมือนเดิม ให้เทียบเคียงจาก คำสั่งเบื้องต้นต่อไปนี้

          เมนู ปุ่ม และคำสั่งเบื้องต้น

                ปุ่ม Back ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาแล้ว

                        ปุ่ม Forward ใช้สำหรับเปลี่ยนไปหน้าต่อไป (หลังจากที่ย้อนกลับมา)

                       ปุ่ม Stop ใช้สำหรับหยุดการโหลดข้อมูลในหน้า Web Page นั้น

                        ปุ่ม Refresh ใช้สำหรับการเรียกโหลดข้อมูลหน้า Web Page ใหม่อีกครั้ง

                        ปุ่ม Home ใช้สำหรับกลับไปหน้าแรกหรือกลับไปที่ URL ที่ตั้งไว้ให้เป็นหน้าแรก

                        ปุ่ม Search ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์

                         ปุ่ม Favorites ใช้สำหรับเลือกเว็บไซต์จาก Favorites หรือ Book Mark

                         ปุ่ม History ใช้สำหรับการย้อนกลับไปดูเว็บไซต์ที่เคยเข้าไปดูมาแล้ว

                         ปุ่ม Mail ใช้สำหรับการ รับ-ส่ง อีเมล์

                         ปุ่ม Print ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บออกเครื่องพิมพ์

                         ปุ่ม Edit ใช้สำหรับการแก้ไขหน้า Web Page นั้น ๆ

 

                  การกำหนด Text Size และ Encode ของตัวอักษร

               จากเมนู View จะมีให้เลือก Text Size และ Encoding ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษรและการเข้ารหัสภาษา ที่แสดงในแต่ละหน้าของ Web Page ซึ่งในบางครั้ง เราสามารถทำการปรับแต่งขนาด และการกำหนดภาษานี้ได้ ซึ่งในบางครั้ง หากผู้ใช้เข้าไปบาง Web Site แล้วไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ให้ทำการเปลี่ยน Encoding ช่องนี้ให้เป็น Thai ก็จะแสดงตัวอักษรไทยออกมา

                  การเก็บ Link หรือ URL ของ Web Site ที่ใช้งานบ่อยครั้งไว้ใน Favorites

               ขณะที่ใช้งาน Internet ไปแล้วพบว่า มี Web Site ที่ใช้งานบ่อยครั้ง แล้วต้องการเก็บ Link หรือ URL ของหน้า Web Page นั้นไว้ ก็สามารถทำได้โดยการเลือกที่เมนู Favorites และ Add Favorite จะทำให้ชื่อเว็บไซต์นั้น บันทึกอยู่ในเมนูของ Favorite ได้ วิธีนี้อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำ Book Mark นั่นเอง โดยที่ใน Favorite ก็ยังสามารถสร้าง Folder ต่าง ๆ เพื่อแยกเก็บ Link ของ Web Site แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ด้วย

                 การใช้งาน Internet Explorer แบบ Offline

               การใช้งานแบบ Offline ก็คือการที่เราทำการเก็บข้อมูลของหน้า Web Page ที่ได้เคยเข้าไปเยี่ยมชมแล้ว และทำการเรียกมาดูใหม่อีกครั้ง โดยที่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ 3 รูปแบบดังนี้

            1.    การใช้เมนู File >> Work Offline โดยการเลือกที่ Work Offline หรือเป็นการทำงานในแบบ Offline นั่นเอง เมื่อเลือกที่เมนูนี้แล้ว จะทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลของเว็บที่ได้เคยแวะเข้าไปเยี่ยมชมและยังมีเก็บอยู่ใน Temporary File ขึ้นมาดูได้ โดยวิธีนี้อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า  Web Page ที่เคยเข้าไปดูนั้น จะยังอยู่ครบหรือไม่ เพราะขนาดที่จำกัดของ พื้นที่ของ Temporary File นั่นเอง

            2.     การใช้เมนู File >> Save as หน้า Web Page ที่ต้องการเก็บไว้ วิธีนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งหน้าลงใน Harddisk ทำให้เก็บข้อมูลของหน้า Web Page ไว้ได้ตลอดไป เมื่อต้องการเรียกดูใหม่ก็เลือกเปิดที่ ชื่อไฟล์ที่เราเก็บไว้ได้เลย

            3.    การใช้เมนู Favorites >> Add Favorite ซึ่งวิธีนี้ จะเป็นการเก็บเฉพาะ Link หรือ URL ของหน้า Web ที่ต้องการไว้ แต่ถ้าหากเลือกที่ช่อง Make available offline ไว้ด้วย จะเป็นการสั่งให้ Internet Explorer ทำการเก็บข้อมูลของหน้า Web Page นั้นแบบ Offline ได้ด้วย หากต้องการเรียกดูเมื่อไร ก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งให้ Internet Explorer ทำการตรวจสอบและ Update ข้อมูลของ Favorite ที่ตั้ง Offline นี้ไว้ได้โดยการเลือกที่เมนู Tools >> Synchronize ได้ด้วย

                    การตั้งค่าของ Internet Options

               เมนูหลัก ที่ใช้งานบ่อยครั้ง และควรจะทราบไว้คือ Tools และเลือก Internet Options ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Internet Explorer ให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งจุดหลัก ๆ ที่ควรทราบและตั้งให้เหมาะสมกันมีดังนี้

            หัวข้ออื่นๆ ในหน้าต่าง  Internet  Options

               หัวข้อ Security     จะเป็นการกำหนดระดับของการรักษาความปลอดภัย ในการใช้งาน Internet ซึ่งควรปรับไว้ที่ Default Level สำหรับงานทั่วไป

       หัวข้อ Content       ส่วนที่ควรตั้งค่าไว้คือ ช่อง AutoComplete ใช้สำหรับการลบตัวอักษรที่จะจำอยู่ในแบบฟอร์ม เช่นอีเมล์ หรือรหัสผ่านต่าง ๆ ที่เคยเก็บไว้ โดยส่วนอื่น ๆ นอก AutoComplete แล้วนั้น มีการใช้งานน้อยมาก

       หัวข้อ Connections     หัวข้อ Connection จะเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการปรับแต่งค่าต่าง ๆ เช่นการตั้ง username และ password การเลือก Default Connection การลบ หรือเพิ่ม Connection ในนี้ได้ และเมื่อต้องการเชื่อมต่อเข้ากับวง LAN และปรังตั้งค่าต่าง ๆ ให้เลือกที่ LAN Setting ด้านล่างด้วย

 

                หัวข้อ Advanced   จะเป็นการตั้งค่าอื่น ๆ ต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็คงจะไม่จำเป็นต้องตั้งค่าในส่วนนี้