กว่าจะมาเป็นอินเทอร์เน็ต  

             หลายคนอีกเช่นกัน ที่มีความคิดว่าสื่อของอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งใหม่ และไกลตัว ทำให้ละเลยไม่สนใจที่จะเรียนรู้ อีกทั้งมีความคิดเห็นว่า ผู้ที่จะเรียน รู้อินเตอร์เน็ต คงจะต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงของปัจจุบันนี้  อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาอยู่ใกล้เรามาก และอยู่ในทุกๆ ที่ที่ มันไปได้ ไม่ว่าจะห้องนอน ห้องครัว  บนรถเมล์  ฟาสฟู๊ด ในห้างสรรพสินค้า เพราะ อินเตอร์เน็ตปัจจุบันนี้ สามารถ เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์หลายๆ ชนิด เช่น คอมพิวเตอร์พีซี โทรศัพท์มือถือ  พ๊อกเก็ตพีซี ปาล์ม
โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ ฯลฯ
            เราจะเห็นได้ว่า เราหนีอินเตอร์เน็ตไปไม่พ้นอย่างแน่นอน เราจึงต้อง เรียนรู้ และใช้มันให้เป็นเครื่องมือของเราในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต ประจำวัน หากเราไม่รู้เรื่องอินเตอร์เน็ตแทน ที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเรา อาจจะกลายเป็นภาระของเราก็ได้
 
        
   ที่มาของอินเตอร์เน็ต

            อินเตอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดอภิมหามหึมาที่เชื่อมโยง เอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ย่อยๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถแบ่งปัน ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ  อินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ ได้ทั่วโลก ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของ อีกฝั่งหนึ่งของโลกเพียงเสี้ยวนาที ราวกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ อยู่ห้องถัด กันไปเท่านั้นเมื่อไรก็ตามที่คอมพิวเตอร์ของคุณต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตก็ เปรียบเหมือน กับตัวแมงมุมกางใยแมงมุมขนาดมหึมาซึ่งใยแมงมุมแต่ละเส้นจะนำข้อมูล จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ มาสู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
           อินเตอร์เน็ตก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 โดยกระทรวงกลาโหม ของ ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทนทานต่อ การทำลาย ล้างของอาวุธนิวเคลียร์ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายถูกทำลาย ข้อมูลจะถูกส่ง ไปยังจุดหมายด้วยเส้นทางใหม่  เครือข่ายนี้เริ่มเป็นที่รู้จักในนาม ว่า
ARPANET ( Advanced Research Projects Agency Network ) ช่วงทศวรรษที่ 1970 ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาได้เชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลค้นคว้าวิจัยร่วมกันทำ  ให้ได้ รับ ความนิยมอย่างแพร่ หลาย มากขึ้นกว่าเดิม
            ช่วงทศวรรษที่ 1990  เครือข่ายเปิดกว้างสำหรับทุกๆ คน ทั้งบริษัทธุรกิจ และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านได้นำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเล็กๆ ต่อมาได้พัฒนาเครือข่ายย่อยๆ เหล่านั้นมาเชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์มากกว่า 10
,000  เครื่องทั่วโลก และเครือข่ายนี้ได้ถูก ขนานนามใหม่ว่า " อินเตอร์เน็ต "  และได้มีประมาณการไว้ว่าจะเติบโต และขยายต่อไปเรื่อยๆ โดยจะเชื่อม  ต่อคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,000 ล้านเครื่องทั่วโลกในปี 2005

 

แหล่งข้อมูล :  http://www.sumret.com/main

                   http://www.geocities.com/kamomkamam/main.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:  อินทราเน็ตคืออะไร
       อินทราเน็ต(Intranet) คือ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเน็ตของธนาคารแต่ละแห่ง หรือระบบเครือข่ายมหาดไทย ที่เชื่อมศาลากลางทั่วประเทศ เป็นต้น เป็นการสร้างระบบบริการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเปิดบริการคล้ายกับอินเทอร์เน็ตเกือบทุกอย่าง แต่ยอมให้เข้าถึงได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น เป็นการจำกัดขอบเขตการใช้งาน ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตในองค์กร ก็คือ "อินทราเน็ต" นั่นเอง แต่ในช่วงที่ชื่อนี้ยังไม่เป็นที่นิยม ระบบอินทราเน็ต ถูกเรียกในหลายชื่อ เช่น Campus network, Local internet, Enterprise network เป็นต้น 
  เอกซ์ทราเน็ต (Extranet)
       เครือข่ายภายนอกองค์กร หรือ เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) คือระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่าย หรือของลูกค้า เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินทราเน็ตหลาย ๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้
       ระบบเครือข่ายแบบเอกซ์ทราเน็ต โดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาชิกขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น โดยผู้ใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายเอกซ์ทราเน็ต อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วๆ ไป เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่แตกต่างกันไป