ขอบคุณแหล่งข้อมูล :

  http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html