อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีข้อมูลหลากหลาย พร้อมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้  อย่างไร้ขีดจำกัด  แต่ทั้งนี้นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ความรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือ นักเรียนพึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์  เพราะจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างได้ สะดวกและรวดเร็ว

Account

        เมื่อคุณได้สมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่ายใด ผู้ให้บริการจะให้  Username และ Password กับคุณเพื่อที่จะสามารถใช้ระบบบริการนั้นได้ เราเรียกการเป็นสมาชิกระบบเครือข่ายนั้นว่า  Account

Backbone กร
           
  หลังเครือข่ายเป็นส่วนประกอบหลักที่เป็นที่รวมและแจกจ่ายข้อมูลให้กับเครือข่ายย่อยๆ เป็นส่วนประกอบบนสุดในระดับชั้นของเครือข่าย

Browser
    
ป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรม  Broswer ที่รู้จักกันดีคือ Internet Explorer นั้นเอง

Client/Server
    
วิธีการประมวลผลแบบกระจายวิธีหนึ่ง โดยมีการโต้ตอบกันระหว่างไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครื่องของผู้ใช้และเซิฟเวอร์   ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนโฮสต์คอมพิวเตอร์โฮสต์ คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นยูนิกซ์ เมนเฟรมหรือเครื่องประเภทอื่นได้ ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์จะจัดการด้านการแสดงผลข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์จทำหน้าที่ของฐานข้อมูลการติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งคู่จะกำหนดโดยโปรโตคอลเฉพาะ วิธีการประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์นี้ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อเครื่องส่วนบุคคลและเครือข่ายมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

Download
       Download  คือ การนำไฟล์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

E-mail
    
เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคนนิยมใช้กันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย

Hacker
    
คือชื่อเรียกของกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มคนที่คอยลักลอบเข้าระบบโดยที่ไม่มีรหัสผ่านเพื่อขโมยหรือทำลายระบบข้อมูลต่างๆ

Homepage
    
เมื่อมีผู้จัดทำเอกสารในอินเทอร์เน็ต จะกำหนดหน้าหนึ่งของเอกสารเป็นโฮมเพจ เพื่อเป็นสารบัญและคำนำการค้นหาและดูรายละเอียดต่างๆ

Host Computer
    
เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่คอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้จะมีอยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Hot Link
  
   คือการที่เราอยู่ในเอกสารหน้าใดหน้าหนึ่งแล้วคลิกคำที่ทำหน้าที่เป็น Link คุณก็จะไปยังเอกสารหน้าที่ Link ทำการเชื่อมโยงอยู่ได้ในทันที

HTML
     เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markuo Language คือภาษาที่ใช้ในการสร้างเอกสารในอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมโยงไปยังภาพวิดีโอหรือเสียงได้ ทำเอกสารใน www มีความสวยงามและน่าสนใจ

Internet

         อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีผู้ใช้ทั่วโลก ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยที่ติดต่อกันผ่านโปรโตคอล  TCP/IP

Internet Address
            เป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆสำหรับการอ้างอิงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

ISP
      
ย่อมาจากคำว่า Internet Service Provider โดยหมายถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

IP Address
     เป็นหมายเลขที่ใช้ประจำเครื่องของคุณที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับบุคคลที่ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมี IP Address เพราะการหมุนโทรศัพท์คือการเข้าไปแบ่งการใช้งาน IP Address จากคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

LAN
    
ย่อมาจากคำว่า Local Area Network คือการนำเอาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกันมาเชื่อมต่อ
เข้าด้วยกัน

Link 
   
หมายถึง  ตำแหน่งที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล โดยการคลิกเพื่อเปิดข้อมูลที่กำหนดไว้ขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บเพจ ข้อมูลที่นำมาแสดงนั้นจะมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก

Modem
     ย่อมาจาก modulator/demodulator เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการหมุนโทรศัพท์มาเป็นสายส่งสัญญาณได้ ผู้ที่จะต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้

Network
    
คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในลักษณะเครือข่าย

Password
     เป็นรหัสที่มาควบคู่กับ Username เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์หรือเพื่อทำการอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

Shareware
     เป็นการแจกซอฟท์แวร์ให้ใช้งานฟรี แต่ซอฟท์แวร์ที่แจกนั้นจะมีวันหมดอายุหรือไม่ก็ไม่บูรณ์ โดยส่วนมากแล้วนั้นจะสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ

Server
   
  เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในขณะนั้นเครื่องของคุณจะเป็น Client ในขณะที่เครื่องของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็น Server

Service Protocol

     ในอินเทอร์เน็ตมีบริการหลายชนิด การกรอกอินเทอร์เน็ตแอดเดรสลงในบราวเซอร์นั้น จึงมีการจำแนกว่าเป็นการให้บริการอะไร
File:/ / หมายถึง การเปิดไฟล์
ftp:/ / หมายถึง การใช้บริการ FTP
gophter:// หมายถึง การใช้บริการ gophter
http:// หมายถึง การใช้บริการ www
news:// หมายถึง การใช้บริการ newsgroup
tellnet:// หมายถึง การใช้บริการเครื่องระยะไกล

TCP/IP
  
   เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลที่ส่งในเครือข่าย โดยทำหน้าที่แตกข้อมูลออกเป็น Packet ย่อยๆแล้วส่งไปตามสายส่งข้อมูล จากนั้นก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่แตกออกนั้นเป็นไฟล์อย่างเดิม ในปัจจุบันนี้ TCP/IP เป็นโปรโตคอลที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ใช้โปรโตคอลนี้

Upload
     เป็นการส่งไฟล์ของคุณเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเราเรียกการส่งไฟล์แบบนี้ว่า Upload
Username
    
เป็นชื่อสำหรับการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะถูกตั้งโดยผู้ให้บริการนั้นๆ

Virus
     เป็นโปรแกรมเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทรกตัวเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดยจะเข้าไปทำให้การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดปกติไป หรือไม่ก็ถึงขั้นข้อมูลที่อยู่ได้รับความเสียหาย และที่สำคัญเจ้าโปรแกรมเล็กนี้สามารถติดจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ดังนั้นการที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เจ้าไวรัสนี้ก็จะสามารถแพร่ขยายได้โดยง่าย วิธีระวังก็คือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณควรมีโปรแกรมที่ใช้ป้องกันไวรัสติดอยู่ในเครื่อง

www
 
    ย่อมาจากคำว่า Wold Wide Web เป็นการแสดงหน้าเอกสารโดยยึดหลักมัลติมีเดีย คือมีทั้งภาพและเสียงและสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ใช้งานได้

web

      เว็บ ชุดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในเวิล์ดไวด์เว็บหรือในระบบไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext) ใดๆ ที่เอกสารเหล่านี้มารวมอยู่ด้วยกัน และมีการนำเสนอในลักษณะไฮเพอร์เท็กซ์หรือข้อความหลายมิติ โดยที่เอกสารเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเก็บอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์เดียวกันก็ได้ แต่จะมีการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเห็นได้ชัด และมีการสำรวจภายในเอกสารด้วยปุ่มสำรวจ (navigation buttons) โดยปกติแล้วเว็บจะรวมเอาหน้าต้อนรับ (welcome page) ที่ให้บริการเหมือนกับเอกสารระดับบนที่เรียกว่า ("home page") ของเว็บไว้ด้วย

Web browser

      การเลือกอ่านในเว็บ โปรแกรมสำหรับดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และจัดหาการเข้าถึงไปยังเวิล์ดไวด์เว็บ การเลือกอ่านในเว็บจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การเลือกอ่านเฉพาะข้อความ (text-only browser) และการเลือกอ่านแบบกราฟฟิก (graphical Web browsers) ดังเช่นการใช้ในโปรแกรมเอ็นซีเอสเอ มอเซอิก (NCSA Mosaic) และเน็ตสเคป นาวิเกเทอร์ (Netscape Navigator) การเลือกอ่านแบบกราฟฟิกจะเป็นที่นิยมใช้มากกว่าเนื่องจากเราสามารถเห็นภาพกราฟฟิก แบบอักษรและการจัดหาหน้าเอกสารได้

Web site

           ที่ตั้งเว็บ ระบบคอมพิวเตอร์ในเวิล์ดไวด์เว็บที่ดำเนินงานเครื่องบริการเว็บ และได้รับการจัดไว้สำหรับเอกสารในเว็บด้วย

ZIP
     หมายถึงเทคนิคการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดของไฟล์เล็กลง

 

 

 

http://www.utc.ac.th/~swm/unit01_4.htm

http://www.allaboutkanok.com/board/viewtopic.php?f=3&t=1454

http://learners.in.th/blog/phumphat01/35748

http://board.agalico.com/showthread.php?t=6504

http://elearning.spu.ac.th/content/bcs110/internet.html

http://www.zone-it.com/f/topic:1875.0/wap2