งานกราฟฟิก (Graphic) (5 คะแนน)
                                                                                           

         

 1.     กราฟฟิก (graphic)   หมายถึง อะไร ……………………………………….

 2.   ขอบข่ายของงานกราฟฟิกเกี่ยวข้องกับอะไร  …………………………………………………………………………………..

 3.   งานกราฟฟิก มีความสำคัญอย่างไรกับการเรียนการสอน  ……………………………………………………………………………..

 4.    ภาพบิตแมบ มีลักษณะอย่างไร  …………………………………………………………………………………………………………………….

 5.    ภาพเวกเตอร์ มีลักษณะอย่างไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 6.    ไฟล์กราฟฟิกที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 7.    ลักษณะของ ไฟล์กราฟฟิก สกุล .GIF เป็นอย่างไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 8.    ลักษณะของ ไฟล์กราฟฟิก สกุล .JPG เป็นอย่างไร ……………………………………………………………………………………………………………………..

 9.    อะไรคือจุดด้อย ของไฟล์กราฟฟิก สกุล JPG   ……………………………………………………………………………………………………………………..

 10.   อะไรคือสิ่งสำคัญของนักกราฟฟิก  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 ไปดูเฉลยคำตอบกันจ้า

           

 
กลับหน้าแรก