ประวัติความเป็นมา และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (5 คะแนน)
                                                                                           

         

 1.     คอมพิวเตอร์ ติดต่อกันได้อย่างไรบนอินเทอร์เน็ต ……………………………………….

 2.    อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศใดเป็นแห่งแรก …………………………………………………………………………………..

 3.    หน่วยงานที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคือหน่วยงานใด  ……………………………………………………………………………..

 4.    องค์กรใด เป็นองค์การเริ่มต้น นำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในประเทศไทย  …………………………………………………………………………………………………………………….

 5.    รูปแบบเครือข่าย อาร์พาเน็ต เชื่อมต่อกันอย่างไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 6.    ISP  หมายถึงอะไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 7.    IP Address  หมายถึงอะไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 8.    ความหมายของ Gateway คืออะไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 9.    ความหมายของ Domain name คืออะไร   ……………………………………………………………………………………………………………………..

 10.    ส่วนหลังสุดของโดเมน  คืออะไร  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 ไปดูเฉลยคำตอบกันจ้า

           

 
กลับหน้าแรก